در حال بروزرسانی …

نکات مهم :

  • هر گونه خدمات خارج از پکیج و قرارداد شامل هزینه می گردد.
  • هزینه پرداخت مالیات، هزینه خاک و صدور کارت کیملیک در روز مصاحبه در اداره گوچ از مشتری توسط بانک دریافت می شود. برای هر نفر از 450 تا 550 لیر خواهد بود.
  • مدت صدور کارت اقامت پس از مصاحبه از دو هفته تا سه ماه می باشد. کلیه امور سیستمی می باشد و چنانچه فرد و یا افرادی اعلام نمایند چند روزه میگیرند. صحت نداشته و سود جوئی می باشد.
  • کلیه هزینه ها در زمان تنظیم قرارداد دریافت میشود. و پس از شروع کار هیچگونه هزینه ای قابل برگشت نمی باشد.
  • پکیج های طلائی و VIP به منظور ارائه خدمات متفاوت برای مشتریانی است که می خواهند بدون هیچ گونه نگرانی کارهایشان انجام شود. و دچار سردرگمی نشوند. پکیج نقره ای برای اشخاص آشنا به ترکیه کفایت می کند.
  • هزینه ترنسفر از فرودگاه به محل اقامت، ترنسفر درون شهری و عدم آشنائی با مراکز خرید در ترکیه بالا بوده، لذا از مشاوره کارشناسان استفاده فرمائید.