دانشگاه چاناکاله ترکیه

12 تیر 1399/توسط توران گشت

ضعف اصلی دانشجویان ایرانی در آزمون SAT

10 تیر 1399/توسط توران گشت

دانشگاه آبانت عزت بایسال

9 تیر 1399/توسط توران گشت

دانشگاه الوداغ ترکیه

8 تیر 1399/توسط توران گشت

دانشگاه قوجاایلی در ترکیه

6 تیر 1399/توسط توران گشت

دانشگاه جلال بایار مانیسا در ترکیه 

4 تیر 1399/توسط توران گشت

دانشگاه ارزینجان بینالی ییلدیریم 

2 تیر 1399/توسط توران گشت

دانشگاه اژه ترکیه 

2 تیر 1399/توسط توران گشت

دانشگاه دجله ترکیه 

29 خرداد 1399/توسط توران گشت

دانشگاه پاموک قلعه در ترکیه ( Pamukkale Universitu  )

28 خرداد 1399/توسط توران گشت

دانشگاه آداکنت قبرس

27 خرداد 1399/توسط توران گشت

دانشگاه سلیمان دمیرل  ( Suleyman Demirel ) ترکیه

23 خرداد 1399/توسط توران گشت

دانشگاه کاراتکین ( Üniversitesi  Karatekin )  در ترکیه 

21 خرداد 1399/توسط توران گشت

دانشگاه دوزجه ترکیه

16 خرداد 1399/توسط توران گشت

دانشگاه کارابوک

4 خرداد 1399/توسط توران گشت

دانشگاه عدنان مندرس ترکیه

3 خرداد 1399/توسط توران گشت

آشنایی با دانشگاه چانکاله Çanakkale Onsekiz Mart

2 خرداد 1399/توسط توران گشت

دانشگاه اردو – Ordu

1 خرداد 1399/توسط توران گشت

دانشگاه قفقاز ترکیه

30 اردیبهشت 1399/توسط توران گشت

دانشگاه بینگول ترکیه

29 اردیبهشت 1399/توسط توران گشت
بارگذاری موارد بیشتر