مجید مهدوی

مجید مهدوی

  • رئیس هیئت مدیره توران گشت
  • مدیر گروه املاک و مستغلات
  • کارشناس امور تحصیلی و مهاجرتی
  • کارشناس روابط بین الملل
  • مدیر دفتر نمایندگی استان خوزستان